• 9 głosów - średnia: 3.33
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Regulamin serwisu
#1
Information 
Użytkownik zarejestrowany i udzielający się na serwisie ma obowiązek zapoznania się z treścią poniższego regulaminu.

A. Zasady wstępne:

1. Każdy zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania go.
2. Porządku na serwisie oraz przestrzegania regulaminu przez użytkowników pilnują wyznaczeni administratorzy i moderatorzy.
3. Redakcja ma prawo ingerować w treści zamieszczone przez użytkowników jeżeli naruszają one regulamin lub netykietę.
4. Administracja serwisu ma prawo do zmiany regulaminu.
5. Informacja o najistotniejszych zmianach pojawi się w temacie "Ogłoszenia forum".
6. Rejestracja na serwisie FIFAPolonia.PL oznacza automatyczną zgodę na okolicznościowe otrzymywanie korespondencji informującej o konkursach i nowościach związanych z serwisem.
7. Konta użytkowników z zerową ilością postów są usuwane po upływie co najmniej 180 dni od rejestracji.
8. Użytkownicy serwisie mogą zmienić nazwę swojego konta, zgłaszając prośbę w specjalnym temacie. Zmiana nie może następować jednak częściej niż raz na sześć miesięcy.
9. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto na serwisie. W przypadku wykrycia wielu kont tej samej osoby, na konta nakładana jest dożywotnia blokada. Jeżeli natomiast przyznasz się do tego w odpowiednim temacie na forum, unikniesz blokady.
10. Na forum posługujemy się językiem polskim.

B. Zasady dotyczące forum:

1. Przed zamieszczeniem tematu/posta na forum należy sprawdzić czy podobny/zbiorczy temat już nie istnieje lub też czy dana kwestia nie była już wcześniej poruszana przez innego użytkownika.
2. Nowe tematy powinny być zakładane w odpowiednich działach oraz być opisane w sposób jednoznacznie określający kwestię lub problem z którym są związane.
3. Zabrania się prowokowania oraz wszczynania kłótni, używania treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe oraz treści naruszających godność osobistą innych osób.
4. Zabrania się pisania w tematach starych, w których dyskusja została już zakończona. Wyjątek stanowią tematy zbiorcze w poszczególnych działach oraz sytuacje, kiedy zaistnieje konieczność wznowienia wątku pokrewnego.
5. Zabrania się zakładania tematów, które w rzeczywistości niczemu konkretnemu nie służą.
6. Zabrania się prowadzenia na forum rozmów prywatnych oraz ich cytowania, zarówno w całości jak i we fragmentach.
7. Zabrania się dublowania postów, jak również wielokrotnego powielania jednego postu/wątku. Dublowanie dozwolone jest w przypadku publikacji prac przez patchmakerów oraz grafików w czasie powyżej 6 godzin od poprzedniej pracy oraz w przypadku spraw administracyjnych.
8. Zabrania się umieszczania treści łamiących prawa autorskie (lub nakłaniających do tego), treści pornograficznych oraz spamu, jak również różnego rodzaju działalności promocyjnej w celu osiągnięcia własnych korzyści. Zakazane jest również propagowanie jakichkolwiek zachowań związanych z nieuczciwą rywalizacją w grach z serii FIFA (cheaty, trainery, itp...).
9. Zabrania się cytowania w całości wypowiedzi innego użytkownika. Piszący powinien zacytować tylko fragment do którego nawiązuje (bez grafiki, linków, itp.) i tylko w sytuacji kiedy jest to naprawdę konieczne.
10. Zabrania się cytowania jakichkolwiek fragmentów w przypadku odnoszenia się do postu osoby bezpośrednio poprzedzającej naszą wypowiedź.
11. Każda wypowiedź powinna być przynajmniej w minimalnym stopniu rozwinięta a opinia odpowiednio uargumentowana. Ewentualna krytyka powinna przyjąć formę konstruktywną.
12. Bezwzględnie zabrania się pisania nie na temat, zaśmiecania tematów niczego nie wnoszącymi postami, nabijania oraz prowokowania offtopiców.
13. Domyślnym kolorem i krojem czcionki jest układ standardowo wbudowany w forum FIFA Polonia. Dopuszcza się używanie znaczników BBcode określających barwę, rodzaj i rozmiar czcionki , , [size=undefined]jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. estetyka opowiadania, kariery, warsztat). Nadużywanie znaczników będzie bezwzględnie karane.
14. Wypowiedź użytkownika powinna być sformułowana w sposób poprawny językowo (m.in. stylistyka, ortografia, interpunkcja) i przejrzysty.
15. Nadmierne używanie klawisza Caps-Lock jest zabronione.
16. Nadmierne używanie emotikon jest zabronione.


C. Zasady dotyczące warsztatu:

1. Patchmaker może mieć tylko jeden warsztat służący do publikacji dodatków do gier FIFA, zakłada go w momencie publikacji pierwszego dodatku.
2. Tylko autor warsztatu może publikować w nim swoje prace. Bezwzględnie zabrania się publikacji dodatków za autora.
3. Zabrania się tworzenia wieloosobowych warsztatów. Wyjątek stanowią prace facemakerów (tzw. collaby), kiedy jedna twarz jest wynikiem działania dwóch osób.
4. W przypadku z pkt 3. we wspólnym temacie mogą pojawić się jedynie produkcje wykonane razem. Pozostałe powinny znajdować się w tematach indywidualnych.
5. Bezwzględnie zabronione jest łamanie praw autorskich. Przejawy naruszania tej zasady będą surowo karane.
6. Wszelkie obrazki nie zamieszczone przez właściciela warsztatu powinny być zakodowane znacznikiem [URL], z wyjątkiem przypadków gdzie taka czynność ma jakieś uzasadnieniem, np. kwestie złamania praw autorskich.
7. Warsztaty, które w ciągu kilku miesięcy nie zostały dostatecznie rozwinięte, będą przenoszone do archiwum.
8. W przypadku uzasadnionego plagiatu (zaprezentowania cudzych prac przy jednoczesnym zaznaczeniu, iż to my jesteśmy jego autorem) administrator/moderator może przyznać bana, obejmującego całe forum.
9. Długość bana uzależniona jest tylko i wyłącznie od decyzji administratora/moderatora i może wynosić od 30 dni do dożywotniego zakazu pisania.
10. W warsztatach patchmakerów nie można zamawiać żadnych dodatków - do tego służy specjalny temat założony w dziale "Warsztat".

D. Zasady dotyczące grafiki umieszczanej na forum oraz podpisu:

1. Dopuszczalny rozmiar grafiki umieszczonej w podpisie to 550x250 pikseli, tj. sygnatura o wysokości 170 pikseli + cztery userbary o wysokości 20 pikseli każdy. Łączny rozmiar plików nie może przekraczać objętości 500 kilobajtów.
2. Dopuszczalny rozmiar avatara na forum to 120x120 pikseli.
3. Zabrania się używania w podpisie więcej niż jednej sygnatury.
4. Grafika umieszczana przez użytkownika oraz podpis jego profilu w żaden sposób nie może łamać działu B.
5. W przypadku umieszczania grafiki o dużej rozdzielczości (o wymiarze przekraczającym 500px), użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia miniatury wskazującej na oryginalny obrazek lub też zakodowanego w znaczniku URL linka do screena.
6. Pod sygnaturą może znajdować się maksymalnie pięć linii tekstu (włącznie z userbarami).
7. Układ posta powinien być przemyślany i powinien zapewniać przejrzystość forum oraz nie zaburzać w żaden sposób jego działania, szczególnie w przypadku umieszczenia większej ilości grafiki.

E. Kary przewidziane za złamanie regulaminu:

* Ostrzeżenia – do wykorzystania jest tylko pięć ostrzeżeń, jeżeli przekroczysz ich limit otrzymasz zakaz pisania lub dożywotniego bana, zależy to od tego jak bardzo złamiesz regulamin lub decyzji moderatora/administratora. Ostrzeżenia są usuwane automatycznie po 14 dniach od ukarania. W przypadku otrzymania 100% ostrzeżeń, na konto nakładany jest ban na miesiąc. W treści ostrzeżenia powinny być podane punkty regulaminu które zostały złamane przez użytkownika oraz krótkie wyjaśnienie.

* Ban tymczasowy – otrzymujesz go za notoryczne łamanie regulaminu w momencie, kiedy moderator widzi szansę poprawy użytkownika. Długość kary zależy od moderatora, który Cię ukarał. W treści bana powinny być podane punkty regulaminu które zostały złamane przez użytkownika oraz krótkie wyjaśnienie.

* Ban dożywotni – najgorszy rodzaj kary, użytkownik nigdy nie zostanie odbanowany. W treści bana powinny być podane punkty regulaminu które zostały złamane przez użytkownika oraz krótkie wyjaśnienie.

1. Stopień kary będzie adekwatny do stopnia i krotności złamania regulaminu.
2. W przypadku ponownego złamania regulaminu w tym samym punkcie przed upływem kary za poprzednie wykroczenie, kolejna nałożona kara ma wartość poprzedniego ostrzeżenia powiększoną o 1 punkt. Reguła ta w szczególności dotyczy złamania regulaminu w punktach B11, B12 i B13.
3. Przekroczenie 100% ostrzeżeń w danym momencie skutkuje banem tymczasowym na miesiąc.
4. Ostrzeżenia wygasają samoczynnie po upływie 14 dni od ich nałożenia.
5. W niektórych przypadkach administracja ma możliwość zdjęcia ostrzeżenia przed upływem okresu z punktu 3.
6. Użytkownik ma prawo odpracować ostrzeżenie w sposób zasugerowany przed Administrację Forum.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdego bana oraz ostrzeżenia. Aby złożyć odwołanie, należy wysłać email na redakcja@fifapolonia.pl do niego wszelkie informacje, które pozwolą na jego rozpatrzenie oraz ewentualne usunięcie/skrócenie kary.

F. Rangi stosowane na forum FIFAPolonia.PL:

Rangi na podstawie ilości postów:
Junior - 0 postów
Trampkarz - 40 postów
Rezerwowy - 100 postów
Pierwsza drużyna - 200 postów
Kapitan - 350 postów
Gwiazda Światowa - 550 postów
Trener - 700 postów
Legenda futbolu - 1200 postów

Rangi specjalne:
Redaktor Naczelny
Administrator
Super Moderator
Moderator
Patchmaker
Newsman
Okres Próbny
Zasłużony

G. Ochrona danych osobowych - RODO:

[Postanowienia ogólne][/size]

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Serwisu FIFAPolonia.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.

 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

 3. [Ochrona danych osobowych]
  1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.

  3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

  4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

   1. imię i nazwisko
   2. adres poczty elektronicznej
   3. numer IP
   4. wizerunek
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu dezaktywacji konta Użytkownika.
  6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis.
  7. W przypadku zapisu na newsletter Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) w celu marketingu swoich usług i produktów, usług i produktów innych Użytkowników i innych podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się przez Użytkownika z newslettera.
  8. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji i w trakcie zapisu na newsletter. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.
  9.  Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 4. [Uprawnienia Użytkownika]
  1.     W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.

  2.    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  3.   Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

  5.   Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania.

  6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 5. [Techniczna ochrona danych]
  1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

  2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

  3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. [Polityka cookies]
  1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

   1. „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
   2. "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
   3. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
   4. „funkcjonalne” - umożliwają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
   5. „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. “integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
  4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
  5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 7. §7.

         [Kontakt]

  1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

  2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

  3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: redakcja@fifapolonia.pl.

H. Postanowienia dodatkowe:

1. W kwestiach, które nie zostały objęte powyższym regulaminem decydujące zdanie ma administracja forum.
2. Nie zastosowanie się do zaleceń administracji skutkować będzie banem tymczasowym.
3. W przypadku nagminnego łamania niektórych punktów regulaminu zastrzegamy sobie prawo do wysłania abuse do operatora, który świadczy użytkownikowi usługę internetową.
4. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji regulaminu bez uprzedniego informowania użytkowników o zmianach. W związku z tym, polecamy bieżące kontrolowanie regulaminu. W celu ułatwienia weryfikacji, czy regulamin był w ostatnim czasie modyfikowany, na samym dole regulaminu znajduje się data ostatniej aktualizacji oraz powód jego edycji.

Data ostatniej aktualizacji: 21.05.2019, @"Yoohoo" 
Powód edycji: Dodanie RODO.
[Obrazek: 100px-mushroom.gif]
#2
Regulamin został zaktualizowany.
@30.04.2019
[Obrazek: 2ngflu8.jpg]

[Obrazek: Sp6oMOl.png]


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości