Z okazji udostępnienia najnowszej aktualizacji gry (dostępnej już na PC i zmierzającej na PlayStation 4 i Xbox One) pragnęliśmy dodać parę słów na temat naszych prac w ostatnich miesiącach, a także omówić zmiany wprowadzane tą aktualizacją. Naszym zdaniem najnowsze modyfikacje poprawią płynność rozgrywki dla części graczy. Przygotowaliśmy je na podstawie danych i uwag otrzymywanych od osób używających naszego narzędzia telemetrycznego (bliższe informacje na jego temat znajdziecie tutaj), które stopniowo udostępnialiśmy coraz większej grupie graczy.

Zmiany wprowadzone od ostatniej aktualizacji

Na podstawie danych zebranych od czasu udostępnienia poprzedniej aktualizacji nasz zespół wprowadził zmiany w infrastrukturze sieciowej wykorzystywanej do obsługi następujących trybów gry na platformach PlayStation 4, Xbox One i PC:

  • Mistrzostw FUT,
  • FUT Division Rivals,
  • draftu online FUT,
  • wirtualnych klubów FIFA,
  • sezonów współpracy FIFA.

Poniżej znajdziecie krótkie streszczenie części zmian dokonanych w tym czasie:

  • Zmieniliśmy też konfigurację infrastruktury sieciowej i centrów przetwarzania danych, co zwiększyło ich sprawność i wydajność – głównie w rejonie Europy.
  • Wymieniliśmy wiele używanych urządzeń z powodu problemów sprzętowych w różnych serwerowniach na całym świecie.

Zmiany wprowadzane w piętnastej aktualizacji gry

Aby zmierzyć wpływ wprowadzonych zmian na płynność rozgrywki, w tej aktualizacji będą dotyczyły tylko następujących trybów:

  • Mistrzostw FUT,
  • FUT Division Rivals,

Wszystkie modyfikacje mają charakter techniczny, niemniej jednak postanowiliśmy ogólnie je omówić i wyjaśnić, dlaczego naszym zdaniem poprawią płynność rozgrywki u części graczy: Pierwsza zmiana ma na celu skrócenie czasu, w którym gra próbuje ponownie wysłać informacje z gry, jeśli pierwsza próba się nie powiedzie. W ten sposób chcemy zmniejszyć ryzyko występowania opóźnień w reakcji piłkarzy na wydawane polecenia w sytuacjach, kiedy informacje nie były przez jakiś czas przesyłane przez sieć wskutek potencjalnych problemów z połączeniem. Druga zmiana polega na zmniejszeniu maksymalnego rozmiaru bufora między otrzymaniem informacji przez grę, a wyświetleniem stosownych animacji. Poprzednio maksymalny bufor w tych trybach był nieco większy niż w meczach offline, aby zapewnić płynność wyświetlania grafiki pomimo mniej przewidywalnych w meczu online niż w meczu offline czasów otrzymywania informacji w związku ze stanem połączenia sieciowego. W tej aktualizacji zmniejszyliśmy maksymalny rozmiar tego bufora w wymienionych powyżej trybach do wielkości używanej w trybach offline. Kiedy ta zmiana wejdzie w życie na wszystkich platformach, zaczniemy analizować jej wpływ na dane napływające z narzędzia telemetrycznego. Gdyby okazało się, że ten wpływ jest negatywny, będziemy mogli wyłączyć te zmiany bez konieczności aktualizowania gry. Gdyby tak się właśnie stało, oczywiście Was powiadomimy.

Plany na przyszłość

W żadnym wypadku nie oznacza to, że kończymy nasze starania w tym obszarze. Będziemy dalej badać napływające dane i poprawiać płynność rozgrywki w FIFA 19, a także przygotowywać się do przeniesienia zdobytej w ten sposób wiedzy do nadchodzącej gry FIFA 20. Jak już wspomnieliśmy, należy zawsze pamiętać, że na stan połączenia danego gracza, a zatem na płynność rozgrywki, wpływa wiele czynników, a w związku z tym kolejne zmiany nie będą przynosiły takiej samej poprawy u wszystkich. Niemniej jednak łączny efekt wszystkich modyfikacji powinien poprawić sytuację dla każdego gracza. Chcemy też skorzystać z tej okazji, żeby podziękować tym graczom, którzy pomagali nam poprzez używanie narzędzia telemetrycznego. Zdobyte dzięki niemu dane z meczów i wypełnionych ankiet bardzo nam pomogły. Ponawiamy też prośbę właśnie o wypełnianie ankiet, ponieważ w ten sposób lepiej zrozumiemy, jak duży wpływ wprowadzone zmiany mają na płynność rozgrywki. Na koniec chcemy jeszcze raz podkreślić, że naprawdę doceniamy Waszą pomoc. Pragniemy również podziękować całej społeczności graczy za nieustanne przesyłanie uwag dotyczących zarówno tego obszaru rozgrywki, jak i innych aspektów gry. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo cenne.

Dzięki, Zespół twórców gry FIFA

źródło: ea.com